Lõi lọc số 8 Far infrared ray in line 11″

390.000 300.000

Lõi lọc số 8 Far infrared ray in line 11″ ứng dụng công nghệ cao từ các hạt gốm ceramic ball làm tăng lượng ôxi trong nước giúp cải thiện tình trạng sức khỏe cho người dùng.