Màng lọc RO 100G TFC lưới màng Fintec Mỹ quấn tại Hàn Quốc

980.000 850.000

Màng lọc RO 100G TFC nhập khẩu từ Hàn Quốc lưới màng Fintec Mỹ, sản phẩm chất lượng cao đảm bảo cung cấp cho người dùng nguồn nước sạch tiêu chuẩn